PolskiEnglish
O FIRMIEOFERTAKONTAKT
O FIRMIE


 


 

 

MARWOOD
S?AWOMIR JANIAK
Ul. Krótka 3, 64-920 Pi?a
Telefon: +48-796-750-723
Fax: +48-67-214-01-94
NIP:764-126-57-82
REGON: 572085000
ING/o Pi?a 46 1050 1520 1000 0090 6745 4463
E-mail: s.janiak@marwood.pl
 
Firma MARWOOD jest przedstawicielem handlowym kilku firm bran?y drzewnej produkuj?cych szeroki asortyment architektury ogrodowej. W naszej ofercie posiadamy panele ogrodzeniowe, p?otki, pergole, sto?y, ?awki, krzes?a, altany, wiaty, gara?e .
Oferujemy równie? szeroki asortyment r?cznie rze?bionych mebli i ozdób zarówno ogrodowych jak i do domu.
            Do zakupu naszych produktów serdecznie zapraszamy zarówno klientów indywidualnych jak i przedsi?biorstwa ogrodnicze, projektantów ogrodów i innych.
            Przy wi?kszych zakupach oferujemy mo?liwo?? indywidualnych negocjacji cen oraz organizacj? transportu .
Dysponujemy monterami , wi?c na ?yczenie klientów instalujemy zakupiony towar .
 
NOWO?? !!! NOWO?? !!! NOWO?? !!! NOWO?? !!! NOWO?? !!!
 
Nasz? ofert? rozszerzamy i uzupe?niamy o us?ugi spedycji i transportu zarówno krajowego jak i mi?dzynarodowego - zapraszamy klientów i przewo?ników .
 
Klientom zapewniamy elastyczno??, rzetelno?? i konkurencyjno?? !
 
Przewo?nikom oferujemy ?adunki powrotne oraz terminowe i rzetelne p?atno?ci za wykonane us?ugi.
 
Z wyrazami szacunku
 
S?awomir Janiak
W?a?ciciel Firmy MARWOOD

 


 


 


 


 


 

Projekcja i realizacja: Michał "metaltrasher" Nowak